Trivselregler

Det finns ett trettiotal rekommenderade tältplatser i Tanum kommuns skärgård. Den ideella föreningen Hållbar Skärgård har investerat i några av dessa för att skydda den ömtåliga naturen och att för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt genom att bl a uppföra solcellsdrivna friluftstoaletter.

Öarna för toaletterna är utvalda med hänsyn till popularitet bland besökare i skärgården, växt- och djurlivet och i överenskommelse med markägaren, oftast Statens Fastighetsverk. Några av platserna har idag en solcellsdriven friluftstoalett och vi jobbar på att få fler till de öar, där det inte redan finns.

För framtiden finns det tankar som att exempelvis sätta upp vindskydd där man kan söka nödhamn vid behov, laddningsstationer på toaletterna för att säkra kontakt och undvika onödiga larm till Sjöräddningen, fasta iordningsställda eldstäder för att påbjuda en så säker eldning som möjligt med hänsyn till vår ömtåliga natur och att binda ihop kustsamhällena och tältplatserna genom en havsled som kanske stäcker sig ända från Köpenhamn till Oslo.

01 Medlemskap.

Hållbar Skärgård är en unik förening som arbetar för att ge dig möjlighet att tälta och vistas i samklang med naturen, dvs att göra en spårlös färd i den Bohuslänska skärgården. Att exempelvis slå upp ett tält på en ö i vår vackra skärgård kan inte jämföras med att bo på en camping, även om båda har sin tjusning. 

Föreningen har uppfört solcellsdrivna friluftstoaletter på utvalda öar, fört samman information som kan vara relevant för dig som paddlar eller färdas med båt och arbetar för att påverka infrastrukturen i land för att öppna upp kustsamhällena främst för paddlare, då det redan är relativt enkelt att komma till med båt.

Hållbar Skärgård har inga anställda i föreningen, utan allt arbetet som utförs när det gäller föreningen, även drift och underhåll av de solcellsdrivna friluftstoaletterna, baseras på ideella krafter. Att teckna ett medlemskap ger därför en ekonomisk möjlighet att driva föreningen och dess frågor framåt, som exempelvis att anlägga fler solcellsdrivna friluftstoaletter i skärgården. 

Medlemskap kan tecknas online här, hos kajakuthyrare eller på en av turistbyråerna. Detsamma gäller engångsbidrag, om man tycker att detta är ett bra initativ och vill dra sitt strå till stacken, men inte vill vara med i föreningen. Och det går även bra att betala engångsbidrag med swish.

02 Tältning.

Tältplatserna befinner sig mitt i naturen och här vistas man på naturens villkor. En tältplats går inte att reservera och man får bara stanna en natt eller två på en och samma plats. 

Notera även vissa begränsningar som gäller inom exempelvis naturreservaten och fågel- och sälskyddsområdena, se nedan under avlysta områden.

För att det skall vara så trevlig som möjligt för så många som möjligt i skärgården, är det viktigt att vi visar varandra och naturen respekt. Exempelvis bör man hålla stränderna fria från båtar och kajaker, för underlätta bad för andra besökande. Även tält bör placeras så att strand- och badaktiviteter kan fortlöpa, särskilt om man planerar att stanna två dagar, då det även kan vara läge att bryta sitt tält på dagen, för att främja möjligheten för andra att njuta av ölivet.

03 Toaletter.

De solpanelsdrivna friluftstoaletterna vid tältplatserna är ekologiska. De fungerar genom att separera urinen och den fasta avföringen. Släng aldrig skräp/ sanitetsprodukter (tamponger, bindor eller blöjor)/ våtservetter i toaletterna, då förstörs deras ekologiska funktion. Toaletterna ska enbart användas som toalett. Har du inte tillgång till toalett kan du i nödfall gräva ner avföringen och toalettpappret på en avskild plats. Därför bör man alltid ha en liten spade med sig. Alternativt är att ta med sig toalettpappret i land eller att bränna det på plats. Respektera dock alltid eldningsförbud, se nedan.

Vänligen ta med eget toalettpapper och vänligen hjälp i möjligaste mån till, så att det blir så trivsamt som möjligt för oss alla, då föreningen inte har några anställda som sköter om toaletterna, utan drift och underhåll endast sker med ideella krafter inom föreningen.

04 Sopor.

Det finns inga soptunnor ute i skärgården, utan allt som tagits ut i skärgården skall tas i land, så även sopor. Man skall aldrig lämna sopor i naturen, det är till och med ett lagbrott. Tänk på att många efter dig vill uppleva vår fina natur. Kvarlämnade sopor sprids av fåglar och gnagare, soporna förstör sedan naturen och dödar djur. 

Återvinningsstationer finns i varje tätort där du kan lämna tidningar, glas-, pappers- metall- och plastförpackningar. Dessutom finns det i direkt anslutning till hamnarna ett mindre antal sopcontainrar för blandat avfall ägnat åt i första hand kajakturister och fritidsbåtar.

Vi har markerat ut var du kan slänga dina sopor i land på kartan, så att du enkelt skall kunna hitta var du kan slänga sopor samt källsortera.

05 Avlysta områden.

Djurskyddsområden finns för att djur ska få vara ifred under den tid de får sina ungar. Även inom naturreservaten kan det finnas områden där det råder tillträdesförbud för att skydda djur- eller växtlivet. Längs Bohuskusten finns ett flertal fågelskydds- och sälskyddsområden. De är för det mesta markerade, men ibland kan skyltarna ha försvunnit. Inom dessa områden är det förbjudet att stiga iland och man får inte vistas närmare än 100 m ifrån stranden.

Fågelskyddsområdena är alltid utmärkta på sjökorten och det är du som gäst som har skyldighet att informera dig om var de finns.

06 Eldningsförbud.

Allemansrätten ger dig ingen generell rättighet att elda. Under de torra månaderna under sommaren kan det vara eldningsförbud och det gäller även på öarna ute i skärgården. Emellanåt råder det totalt eldningsförbud och då är all användning av öppen eld förbjuden, även användning av grillar, friluftskök och liknande. Det är din skyldighet som gäst i området att informera dig om eventuellt eldningsförbud. 

  • Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och det ger fula sår i naturen som inte kan repareras.
  • En eld skall släckas ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till skadestånd om elden sprider sig.
  • För det mesta finner du ingen ved på öarna. Önskar du ved för att tända en brasa, tänk på att köpa med detta.
  • Tänk även på att all eldning sker på eget ansvar.

För aktuell information om eldningsläget, läs på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

Du kan även ladda ner appen Brandrisk Ute för aktuell brandrisk och prognos via GPS och sökfunktion.

07 Nödsituationer.

Vid akuta tillbud – så som brand, olycksfall och drunkning – ring 112.

För att få hjälp snabbt måste du veta öns namn, vilket väderstreck du befinner dig på och andra kännetecken som kan göra det enklare för en eventuell räddningstjänst att finna fram.

Ett tips är att notera från vilken ö man åkt/ paddlat till och vilken man är på väg till.

För att förebygga olyckor – ring:
Sjöräddningssällskapet Fjällbacka +46 705-80 81 57
Sjöräddningssällskapet Strömstad +46 705-80 81 47.

Vid icke akuta ärenden ring 114 14 för polisen och 1177 för sjukvårdsrådgivningen.