Medlemskap & bidrag

Medlemskapet i den ideella förening Hållbar Skärgård eller ett bidrag till föreningen ger dig en unik möjlighet att stötta initiativet som arbetar för att vi alla skall kunna vistas i skärgården på ett hållbart sätt. I Tanums kommun finns ett 10-tal fiskelägen som Hållbar Skärgård vill knyta ihop sjövägen genom en havsled, där man skall kunna stanna till på en ö för ett bad eller en övernattning utan att lämna några spår, vilket är själva essensen av den svenska allemansrätten – Inte störa. Inte förstöra. Vi vill till och med försöka bidra till att lämna naturen i ett bättre skick, än när vi kom.

Rent konkret har Hållbar Skärgård uppfört fyra solpanelsdrivna skärgårdstoaletter på välbesökta öar i Tanums kommun och fler kan komma fortlöpande. De solpanelsdrivna skärgårdstoaletterna ligger vid tältplatser på öar längs lämpliga paddelstråk, där du kan övernatta genom att slå upp ditt tält, förtöja din båt eller sova under bar himmel.

Föreningen arbetar med att digitalisera, sammanföra och utveckla information från existerande kartor och material. En stor hjälp i arbetet har varit Jens Marklunds tältkartor över Bohuslän.

Medlemskap i Hållbar Skärgård bidrar till utbyggnad av solpanelsdrivna skärgårdstoaletter, underhåll, tillsyn samt arbete med att samordna logistik för paddlare och båtburna i fiskelägena och tillgängliggöra boendena längs kustremsan.

Medlemskap och bidrag kan betalas online, via swish, med PayPal och på turistbyråerna eller hos lokala kajakuthyrare & andra partners.

Här kan du läsa den ideella föreningen Hållbar Skärgårds stadgar.

Hållbar Skärgårds förslag och riktlinje för frivilliga bidrag är:
Engångsbidrag från 10 sek / person
Mindre bidrag än 10 sek kostar mer i administration än bidraget, så snälla, är ni fler än en person gå gärna ihop och ge ett gemensamt bidrag för att göra vår skärgård ännu finare.

Medlemsavgift;
150 sek för barn/pensionär/studerande
250 sek för en vuxen
350 sek för familj
500 sek för företag/föreningar/organisationer

Föreningen är öppen för frivilliga bidrag/gåvor/donationer/sponsring.
Som medlem får man kontinuerlig information från föreningen.
Som sponsor får man viss exponering i samråd med föreningen.
Som företag/förening/organisation kan man få sitt namn publicerat på denna hemsida under aktuellt medlemsår.

Du kan teckna medlemskap online eller på dessa ställen:

Fjällbacka Turistinformation
+46 (0)525 611 88, turistinfo@fjallbacka.com

Grebbestads Infocenter
+46 (0)525 611 88, info@grebbestad.se

Hamburgsunds Infocenter
+46 (0)525 611 88, info@turistenvast.se

Minto, Tingvall, Bullaren
+46 525 401 20, info@minto.se

Nautopp, Grebbestad
+46 525 109 30, mail@nautopp.com

Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor, Grebbestad
+46 702 66 70 80 / +46 708 12 20 29, info@skargardsidyllen.se

Tanumshede Turistinformation
+46 (0)525 611 88, kommun@tanum.se