Hållbar Skärgård är en ideell  förening som värnar om ett hållbart friluftsliv i samklang med naturen. Med denna karta arbetar vi med att sammanföra och utveckla information från existerande kartor och material. En stor hjälp i arbetet har varit Jens Marklund och hans tältkartor över Bohuslän. Om någon position är felaktig eller om du vill lägga till en position kontakta oss. Tillsammans gör vi kartan och upplevelsen bättre.

Ps. Om du tycker att kartan är överfylld av symboler kan du enkelt tända och släcka olika lager.

Wild camping – förslag på lämpliga plats för tältning i skärgården med utgång häftet tälta i Bohuslän.

Fresh water, shower & sauna – platser där du finner vatten, dusch och eller bastu

Toilets – allmänna toaletter och torrdass

Kayak rental – företag som fokuserar på kajakuthyrning, kurser och guidade turer

Kayak parking – här lyfter vi fram publika kajakställ där du kan lämna din kajak under tiden då tar del av vad samhället har att erbjuda tex restaurang, mataffär etc.

Car parking – parkeringsplats där du kan lämna bilen under tiden du är ute och paddlar

Kayak launch and boat ramps – lämplig plats att sjösätta kajak eller båt från trailer.

Garbage & Recycling – här finner du återvinningsstation och sopkärl.

Kayak friendly accommodation – innebär att det finns möjlighet att förvara sin kajak låst under vistelsen samt att kajakpaddlare är en önskad målgrupp.

Warnings – viktig information riktad till dig som vistas i skärgården