Integritetspolicy & GDPR

General Data Protection Regulation – Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvar

Ideell förening Hållbar Skärgård, som arbetar för hållbar turism inom Bohuskusten, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Hållbar Skärgård har även utsett ett personuppgiftsombud för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst ner på sidan.

Behandlingen av personuppgifter

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU/EES General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

När och hur sker behandling av personuppgifter?

Ideell förening Hållbar Skärgård hanterar dina personuppgifter för att kunna fullgöra åtaganden vid köp och kommunicera med dig om beställningar. Vi spara personuppgifter som måste lagras minst 7 år enligt bokföringslagen innan uppgifter får raderas.

Länkar

På vår webbplats hallbarskargard.se förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Paypal Sekretesspolicy

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-prev
Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Rätt att begära information

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan, erhålla besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Anser du att personuppgift om dig är felaktig ber vi dig vänligen kontakta oss så att rättelse kan vidtas. Din skriftliga begäran skall skickas till:
Ideell förening Hållbar Skärgård
Co Skärgårdsidyllen AB
Malis väg 25
457 95 GREBBESTAD

Kontakta oss

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss genom projektledare Ingela Holgersson på adressen ingela.holgersson@skargardsidyllen.se och markera mailet med ”Hållbar Skärgård”.