Information

The non-profit association Hållbar Skärgård Board

Ingela Holgersson, ordförande
Marcus Holgersson Kassör
Helen Veerman, sekreterare
Elke Sponholtz, styrelsesuppleant

GDPR

Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här.

Sponsorer