Historik

Leaderprojeket Hållbar Skärgård har inneburit medel till;

Föreningen Hållbar Skärgård startade upp genom att Tanums kommun sammanförde flera företag inom den marina turismnäringen som tillsammans formaliserade en ansökan om bidrag till ett Leaderprojekt i Norra Bohuslän och Gränsbygd.

4 solpanelsdrivna frilufttoaletter
Denna webbplats
Kartor med fokus på paddlare och mindre båtar
Bildandet av en framtida organisation, dvs den ideella föreningen Hållbar Skärgård, som ombesörjer tillsyn, underhåll och utveckling av det som uppförts inom Leaderprojektet Hållbar Skärgård.

Förutom Leader i Norra Bohuslän & Gränsbygd är andra sponsorer till projektet;
Västkuststiftelsen – en solcellsdriven friluftstoalett
Tanums kommun – tid för expertiskunskap från näringslivsutvecklarna
Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor – projektledare 300 h

Övriga som bidragit med kunskap och erfarenhet är;
Hans Sörqvist Byggnadsteknik
Minto
Catxalot
Nautopp
Drumlin
Jens Marklund