Historik

Leaderprojeket Hållbar Skärgård har genomförts mellan åren 2017 – 2020 tack vare EU-stöd via Landsbygdsfonden.

Leaderprojektet Hållbar Skärgård syfte har varit att förbereda för framtidens ekoturism i Tanums kommuns skärgård. Under tre år har det skapas en organisation vars syfte är att säkerställa och förbättra förutsättningarna för kajakverksamhet och friluftsliv i Tanums kommuns skärgård, för att möta det ökande trycket av besökare.

Detta projekt har resulterat i:
• 3 solpanelsdrivna skärgårdstoaletter
• Denna webbplats
• Kartor med fokus på paddlare och mindre båtar
• Bildandet av en organisation, dvs den ideella föreningen Hållbar Skärgård år 2018, som ombesörjer tillsyn, underhåll och utveckling av det som uppförts inom Leaderprojektet Hållbar Skärgård.

Förutom Leader i Norra Bohuslän & Gränsbygd är andra sponsorer till projektet;
Västkuststiftelsen – en solcellsdriven friluftstoalett
Tanums kommun – tid för expertiskunskap från näringslivsutvecklarna
Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor – projektledare 850 h + båttransport 20 h

Övriga som bidragit med kunskap och erfarenhet är;
Hans Sörqvist Byggnadsteknik
Jens Marklund
Linda Shapter
Minto
Catxalot
Nautopp
Drumlin
Gokartor