Karta

Hållbar Skärgård är en ideell  förening som värnar om ett hållbart friluftsliv i samklang med naturen. Med denna karta arbetar vi med att sammanföra och utveckla information från existerande kartor och material. En stor hjälp i arbetet har varit Jens Marklund och hans tältkartor över Bohuslän.

Just nu är kartan under konstruktion.
Mycket data, information och koordinater är insända till Bozzanova som byggt denna site. De kommer inom kort uppdatera kartan så att exempelvis kajakuthyrarer et c i Tanums kommun kommer bli synliga här.
Eftersom kartan är ny, vädjar även föreningen till alla som är ute i skärgården att hjälpa oss att verifiera kartpositioner och maila in avvikelser och liknade till info@hallbarskargard.se
Tillsammans kan vi göra detta riktigt bra!